คุณอรดี ทัศญาน ร้านนารา อ.แว้ง จังหวัดนราธิวาส

กิน CO-RED 1 เม็ด 2 เวลาหลังอาหารเช้าเย็น 2 เดือน ไขมัน Cholesterol ลดลงจาก 217 เป็น 127

เดิมกินยาฝรั่งลดไขมันร่วมกัยยา Baby aspirin และยาป้องกันโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล แต่ส่วนตัวไม่ชอบยาเคมี กลัวผลข้างเคียงของยาเคมี ชอบสมุนไพรมากกว่า จึงหยุดยาทั้ง 2ตัว เปลี่ยนมากิน CO-RED 1 เม็ด 2 เวลาหลังอาหารเช้าเย็น ทานอยู่ 2 เดือน ไขมัน Cholesterol ลดลงจาก 217 เป็น 127 จึงเปลี่ยนมาทาน วันละ 1 เม็ด ได้ผลดี ค่ะ ไม่ต้องกินยาหลายตัว