คุณวราภรณ์ ปิยรัตนพงศ์ อดีตผู้จัดการ ห้างทองคุณฮั้ว(หล่อ) ดิโอสยาม พาหุรัด

ทาน CO-RED 1x2 หลังอาหารแทน โดยหยุดยาไขมันและแอสไพริน หลังทานยาไป 2 เดือน ผลดีขึ้นทุกตัว รวมทั้งค่าไตรกลีเซอไรด์ ตอนนี้ยังทานต่อเนื่อง

เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบ ทานยา Atrovastatin 10 mg. Baby aspirin 81 mg มาตั้งแต่ปี 2555 ค่าไขมันทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น ไตรกลีเซอไรด์ ยังสูงมาก 327 ได้เปลี่ยนมาทาน CO-RED 1×2 หลังอาหารแทน โดยหยุดยาลดไขมันและแอสไพริน หลังทานยาไป 2 เดือน ผลดีขึ้นทุกตัว รวมทั้งค่าไตรกลีเซอไรด์ ตอนนี้ยังทานต่อเนื่อง