คุณสาธิต สำราญฤทธิ์ ผู้จัดการ บริษัท External Sakata Inx จำกัด

ทานแล้ว LDLลดลงเหลือ130 ชึ่งเป็นค่าต่ำสุดเท่าที่เคยตรวจมา

ผลการตรวจร่างกายประจำปีจะพบว่าค่า Cholesterol สูงกว่าค่ามาตรฐานทุกๆปี ก่อนทาน CO-RED ได้ไปเช็คผลเลือด หลังจากทานไป1กระปุก วันละ 1 แคปซูล ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนซึ่งก็ไม่ได้ทานสม่ำเสมอทุกวัน ผลออกมา Cholesterolต่ำกว่า 200 LDL ลดลงเหลือ130 ชึ่งเป็นค่าต่ำสุดเท่าที่เคยตรวจมา